Akredytacja


Na teren konwentu będzie można się dostać umieszczając jednorazową wpłatę określaną jako akredytacja. Dodatkowo osoby od 15 do 18 roku życia które chcą pozostać na terenie konwentu po godzinie 22:00 muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego (wzór).

Cennik akredytacji:

Pełna akredytacja(Piątek-Niedziela)  20 zł

Sobota i niedziela 15zl

Niedziela 5 zl

Każdy twórca programu oraz wolontariusz otrzyma 100% znizki na akredytację.